Logga in
Logga in på organisationskonto

Användning av ojordade vägguttag

Här finner du en kort sammanfattning om kraven kring ojordade vägguttag.

Historik

Historiskt har vi i Sverige använt ojordade vägguttag i många år i torra icke brandfarliga utrymmen i bostäder. Detta kallas för skydd genom isolerad miljö. Skyddet mot elchock åstadkoms genom att exempelvis ett sovrum i en villa är en isolerad miljö som saknar byggnadsdelar och utrustningar med jordförbindelse. Det finns helt enkelt inga jordade delar i rummet, vattenkranar och liknande förekommer inte eftersom dessa normalt är jordade (har jordpotential) via vattenledningen, detsamma gäller för ventilationsanläggningar etc. Ett undantag som man genom åren har kommit att godta är vattenburna radiatorer för rumsuppvärmning trots att dessa vanligen har jordpotential. En vanlig fråga från elinstallatörer är om elradiatorer för rumsuppvärmning ska anslutas till skyddsjord i lokaler med isolerad miljö, på senare år är bedömningen att det är säkrast att inte jorda dessa. Motiveringen är att det anses mer sannolikt att ett fel uppstår i någon bruksapparat i rummet än att radiatorn på grund av internt fel blir spänningssatt.

Vid fel på en elapparat i rummet så att dess ledande hölje blir spänningssatt är då inte farligt eftersom det inte uppstår en krets mellan höljet och jord, ens om någon tar i apparaten i fråga. Den som håller i apparaten är inte heller jordad eftersom han står på det isolerande golvet.

Nuvarande regler

Sedan 1 januari 1994 skyddsjordar vi normalt alltid vägguttag. Skydd genom isolerad miljö är inte längre tillåtet i annat än speciella laboratoriemiljöer. Det innebär att vi vid nyinstallation i princip inte längre får installera ojordade vägguttag eftersom utökningen av en elinstallation alltid ska utföras efter de föreskrifter som gäller då utökningen utförs. Det finns dock ett undantag i dagens föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) som gäller inom ett befintligt bostadsrum eller ett därmed jämförligt torrt rum med isolerande golv. – I sådana rum behöver de utsatta delarna inte skyddsjordas, om de redan befintliga utsatta delarna inte är skyddsjordade och anläggningen är utförd före den 1 januari 1994.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!