Logga in
Logga in på organisationskonto

Hitta rätt i AF-delen

Administrativa föreskrifter

I de administrativa föreskrifterna hanteras administrativa frågor av entreprenaden. Här finner du information om vilket objekt som entreprenaden omfattar, var det ligger och vem som är beställare. Denna information finns normalt under AMA-koderna AFA…

Anbudsuppgifter såsom vilka handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget, hur ditt anbud ska skickas in och hur det kommer att utvärderas finns under AFB…

Föreskrifter om entreprenadens genomförande finns i en utförandeentreprenad under AFC, i en totalentreprenad under AFD. Dessa rubriker är underindelade i avsnitt som direkt motsvarar kapitelindelningen i AB/ABT. Besiktningar i en totalentreprenad regleras alltså i AFD.7 eftersom det är en totalentreprenad och besiktningar hanteras i ABT under kapitel 7.

Allmänna hjälparbeten såsom tillfällig elförsörjning mm finns under AFH.

Övergripande arbeten såsom håltagning och brandtätning mm finns under AFJ.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!