Logga in
Logga in på organisationskonto

Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter

Elnätet värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Elnätet är det viktigt att vara öppna med hur Elnätet behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på elnätet.se.

Ansvar för dina personuppgifter

Elnatet AB, Backstigen 10, 598 31 Vimmerby, organisationsnummer 556850-8443, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Elnätet.

Vilka personuppgifter behandlas?

Följande information behandlas:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson/Namn på kursdeltagare
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kursdeltagares ev. matpreferenser
 • Kurshistorik
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och cookies (dock följer vi inte hur enskilda personer använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies).

Hur hämtar vi informationen?

Elnätet samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. Om du som arbetsgivare ska registrera anställdas uppgifter på våra webbsidor ansvarar du för att deras godkännande har inhämtats först.

Elnätet samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Ändamål - varför samlar vi in dina uppgifter?

 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster.
 • För att kunna förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och system.
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster.
 • För att kunna sända relevant information.
 • För att kunna förhindra missbruk av våra produkter och tjänster.

På vilken laglig grund?

Fullgörande av köpeavtalet/tjänsteavtalet. Insamlingen av dina uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet/tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig produkten/tjänsten.

Rättslig förpliktelse. I vissa fall kan Elnätet ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster. Behandling är även nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

Samtycke. Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Elnätet behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Elnätet. I sådant fall kommer Elnätet inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Utlämning av dina uppgifter till tredje part?

Elnätet delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav, i övrigt delas de ej ut till tredje part. Vi använder oss av underleverantörer som levererar hela eller delar av webbplatsen. Med sådana underleverantörer har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Rättigheter

I och med den nya dataskyddsförordningen har dina rättigheter utökats vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av Elnätet under den tid som du har ett konto hos Elnätet och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ovan nämnda ändamål med vår behandling.

Tillgång, rättelse och radering av personuppgifter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att en gång per år begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig.

Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Elnätet. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i policyn

Elnätet förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, m.m. är du välkommen att kontakta oss på info@elnatet.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 010 – 480 83 90.

 

Uppdaterades: 2018-05-24