Logga in
Logga in på organisationskonto

Dokumentmallar

Dokumentmallar direkt när du behöver dem

Elnätet har tagit fram och samlat de dokumentmallar du behöver för att kunna utföra ditt arbete enkelt och effektivt. Det är lätt att lägga till ditt eget företags logotyp för att få dokumenten företagsanpassade. Med våra dokumentmallar spar du tid och pengar och du kan vara säker på att dokumenten du tar fram uppfyller dagens dokumentationskrav. Saknar du något dokument, kontakta oss så hjälper vi dig!

Innehållsförteckning

Gruppförteckningar

Gruppförteckning Gängsäkring A4
Gruppförteckning Gängsäkring A4 – 2 spalter
Gruppförteckning Gängsäkring A4 – 1 spalt + JFB-instruktion
Gruppförteckning Gängsäkring A5
Gruppförteckning Gängsäkring A6

Normcentraler

Gruppförteckning Normcentral A6
Gruppförteckning Normcentral A5 2-Radig
Gruppförteckning Normcentral A4 3-radig
Gruppförteckning Normcentral A4 4-radig
Gruppförteckning Normcentral A4 2-radig med JFB-instruktion
Gruppförteckning Normcentral A4 3-radig med JFB-instruktion
Gruppförteckning Normcentral A4 4-radig med JFB-instruktion
Gruppförteckning Normcentral A4L 4-radig med JFB-instruktion

Förteckningar

Distributionslista
Armaturförteckning
Bilageförteckning
Materielförteckning

Listor

Kabellista
Objektlista
Dokumentlista
Inre förbindningstabell
Yttre förbindningstabell
Signallista
Förbindningstabell – Kabeltabell
Yttre Anslutningstabell
Kontroll av skyddsjordning – kontinuitetsprov

Checklistor

Checklista jordfelsbrytarinstallation
Inspektionsformulär – elinstallation
Checklista – inspektion

Anvisningar

Jordfelsbrytarinstruktion A6
Jordfelsbrytarinstruktion A6x4
Rekommendationer för begagnad materiel som återanvänds

Dokumentation

Redovisning – elinstallation
Dokumentation – elinstallation
Specifikation – jordningssystem
Specifikation – jordningsledare och frånskiljare

Kvalitet & Miljö

Avvikelserapport
Checklista – Projekt del 1
Checklista – Projekt del 2
Checklista – Projekt del 3
Checklista – Projekt del 4
Checklista – Projekt del 5
Kvalitetsplan, underentreprenad
Egenkontroll, montage

Provningar

Batteriurladdningsprov avbrottsfri kraft
Belastningsprov reservkraft
Driftprov elmotor
Funktionsprovning – generellt
Isolationsmätning – starkströmsanläggning
Isolationsmätning – tele
Kontinuitetsprov – potentialutjämningsledare
Kontroll av skyddsjordning
Kontroll av skyddsjordning – kontinuitetsprov
Jordtagsresistans
Funktionsprovning nödbelysningsarmaturer, inbyggt batteri
Funktionsprovning nödbelysningsarmaturer, inbyggt batteri (variant 2)
Funktionsprovning nödbelysningsarmaturer, inbyggt batteri och självtest
Funktionsprovning nödbelysningsarmaturer, inbyggt batteri och självtest (variant 2)
Funktionsprovning nödbelysningsarmaturer, central batterimatning
Funktionsprovning nödbelysningsarmaturer, central batterimatning
Nödbelysningskontroll
Reläprovning
Stötprovning
Provningsprotokoll, fastighetsnät
Provningsprotokoll, huvudcentral antennanläggning
Provningsprotokoll antennanläggning, DTH
Kontrollrapport – kontroll av elinstallation

Mätprotokoll

Mätning av belastning och utlösningsvillkor
Mätprotokoll förstärkare
Bilaga mätprotokoll förstärkare, abonnentuttag
Mätprotokoll hvuudcentral, antennanläggning
Bilaga, signalstyrka antennanläggning
Materielspecifikation, antennanläggning
Protokoll kontroll före idrifttagning alt. periodisk kontroll

Projektledning

Specifikation av konsultuppdrag
Dagordning, CAD-samordningsmöte

Drifts och underhållsinstruktioner

Funktionsbeskrivning – belysningsstyrning

Pärmregister

Register – 1-10
Register – 1-12
Register – 1-15
Register – 1-20
Register – 1-31
Register – 1-52
Register – A-Ö
Register – JAN-DEC

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!