Logga in
Logga in på organisationskonto

Tips för säkrare IT-miljö

Denna artikel riktar sig i första hand till småföretagare med begränsade IT-resurser och begränsade kunskaper om datorsäkerhet och ska ses som en kort introduktion till ämnet. Många småföretagare har bristfälliga säkerhetsrutiner och hoppas att datorn fortfarande fungerar nästa gång den startas. Genom en god struktur och disciplin kan följderna av ett haveri begränsas betydligt. De vanligaste hoten mot IT-system är utan inbördes ordning:

  • Användarfel
  • Skadlig kod
  • Mjukvarufel
  • Hårdvarufel
  • Stöld/Brand/Förlust/Skada

Användarfelen handlar om att någon av misstag skapar oreda i datorsystemet, exempelvis kan någon av misstag radera fel fil eller mapp. Datorn kan bli obrukbar till följd av misstaget alternativt kan värdefull data gå förlorad. Skadlig kod är bland annat så kallade datorvirus som sprid i snabb takt. Det har visat sig vara mycket svårt att hindra utvecklingen varför du som användare av en dator måste ligga steget före och säkerhetskopiera sådana data som du vill ha kvar. Mjukvarufel orsakas av att datorns vitala programvaror slutar att fungera av någon anledning vilket kan göra datorn omöjlig att starta. Hårdvarufelen innebär att någon komponent som är viktig för datorn funktion har slutat att fungera. Brand/Stöld/Förlust osv. är ett vanligt fenomen, förutom att själva hårdvaran i allmänhet måste införskaffas igen är arbetet på datorn ofta mycket värt.

Hur stort behov varje enskild företagare har varierar naturligtvis med hur datorn används och av vem. Några tips att gå vidare med redovisas nedan.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!