Logga in
Logga in på organisationskonto

Potentialutjämning

Introduktion

Idag används begreppet ”potentialutjämning” ofta felaktigt. Sedan utgåva 2 av elinstallationsreglerna har vi en ny definition. Idag är potentialutjämning ett samlingsbegrepp för skyddsutjämning och funktionsutjämning, tidigare kallat potentialutjämning för skyddsändamål respektive funktionsändamål. Därför är det bra att veta vad syftet med utjämningen är innan man börjar leta i regelverket.

Skyddsutjämning

Vid skyddsutjämning sammanbinds olika elektriskt ledande delar med varandra i syfte att förhindra farliga potentialskillnader. Vid skyddsutjämning ansluts även elektriskt ledande delar som inte är elanslutna, det kan till exempel vara stålbalkar och rörledningar i metall eftersom dessa kan bidra till den farliga potentialskillnaden.

Kompletterande skyddsutjämning

Vid kompletterande skyddsutjämning ansluts alla samtidigt berörbara utsatta delar och främmande ledande delar med varandra så att risken för farliga potentialskillnader förebyggs. Kompletterande skyddsutjämning används exempelvis i badrum och när säkringens frånkopplingstid är för lång för att skydd genom automatisk frånkoppling av matningen ska fungera, (utlösningsvillkoret är inte uppfyllt).

Funktionsutjämning

Vid funktionsutjämning är syftet inte förbättrad personsäkerhet utan säkerställande av riktig funktion. Funktionsutjämningssystem används bland annat för givare i maskininstallationer etc.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!