Logga in
Logga in på organisationskonto

Förebyggande åtgärder mot barnolycksfall

En elyrkesman kan genom korrekt val och montering av elmateriel med små enkla åtgärder minska risken för barnolycksfall betydligt. Här redovisas några tips inom olika områden för att öka säkerheten i sådana lokaler där barn vistas. Rekommendationerna är hämtade ur erfarenheter hos Elnätets konstruktörer och installatörer, hänvisningar till relevanta regelverk finns bara delvis.

Skydd mot Elchock

 • Välj petskyddade uttag när inte uttagen kan placeras minst 1,7m över ståplan eller då uttaget inte skyddas av fast inredning.
  • Uttag som inte kan monteras utom räckhåll eller skyddas med petskydd bör vara i blockerat utförande.
 • Använd skruvfastsatta lock upp till 2m höjd över ståplan.
 • Installera jordfelsbrytare för personskydd, max 30mA.
 • Begränsa användningen av skarvsladdar

Risk för brännskador

 • Skydda spisar med tippskydd och kastrullskydd
  • Kontrollera att ugnsluckors och vreds barnskydd är funktionsdugliga
 • Använd elradiatorer med begränsad yttertemperatur
 • Placera inte vägguttag och elapparater så att anslutningsledningar kan användas för att dra apparaterna till sig.
 • Se till att lampor som är heta vid normal drift är utom räckhåll, se särskilt upp med glödlampor och halogenlampor.

Lär mer om elsäkerhet och barn i elsäkerhetsverkets publikation om barn och elsäkerhet

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!