Logga in
Logga in på organisationskonto

Spänningsfall

Den ström som flyter igenom en ledning skapar ett spänningsfall. Den välkända ohms lag säger oss enkelt uttryckt att U=R*I vilket innebär att spänningsfallet är sammankopplat med strömmens storlek och strömbanans väg (normalt en ledning).

Vid all dimensionering av elektriska anläggningar kan vi reducera spänningsfallet på två sätt:

  • Minska ledningens resistans
  • Minska strömmen i kretsen

I de flesta fall är det svårt att minska strömmen eftersom vi har ett givet effektbehov. Minska ledarens resistans kan vi göra genom att öka arean eller minska längden på ledningen. Praktiskt ska du därför när du dimensionerar kablar välja en area som är tillräckligt stor för att spänningsfallet ska hållas på en rimlig nivå.

I Svensk Standard talar man om följande nivåer för acceptabelt spänningsfall:

  • Huvudledning från servissäkring till gruppcentral: 2%
  • Sammanlagt spänningsfall i huvudledning från servissäkring och gruppledning för belysning och småapparater: 3%
  • Sammanlagt spänningsfall i huvudledning från servissäkring och gruppledning för annat ändamål: 4%

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!