Logga in
Logga in på organisationskonto

Kabeldimensionering - belastningsförmåga

Varje ledning som ska användas behöver dimensioneras korrekt i syfte att ge en bra teknisk lösning utan avkall på säkerhet och ekonomi. Med för klena kablar riskerar du att senare få byta ut kablaget vilket medför stora kostnader eller i värsta fall att kablarna inte ens räcker för dagens behov. Omvänt ger alltför grova kablar onödigt tungt arbete och besvärligare installation, dessutom till en onödigt stor kostnad.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!