Logga in
Logga in på organisationskonto

Krav på nya lamputtag

Nu har det kommit nya beslut kring de nya lamputtagen DCL som inte kan användas i ojordade miljöer vilket vi skrev om i Elnätets nyhetsbrev för knappt ett år sedan. Den 1 april 2019 skulle produktstandarden SS 428 08 31 som anger fordringar för de gamla lampanslutningsdonen upphöra. Det skulle få konsekvensen att den som köper en ny ljusarmatur även blir tvungen att byta ut sitt befintliga lamputtag och vice versa.

Men nu har beslutet ändrats! Standarden SS 428 08 31 håller nu istället på att revideras och ändringarna innebär att det kommer att finnas några gamla lampanslutningsdon kvar som endast får användas i samband med renovering och underhåll. De lamputtag som blir kvar är: klass 0-uttag, lamppropp för klass II-armaturer, klass I-lamppropp och klass 0-lamppropp. Däremot så försvinner de gamla lampanslutningsdonen för kronkoppling och jordade uttag.

För nya elinstallationer gäller standarden SS-EN 61995 och där ska den europeiska standarden för lampputtag, DCL (Devices for connection of luminaires), användas. De nya lamputtagen är annorlunda i form och utseende, samt reglerade under lågspänningsdirektivet och ska CE-märkas för att säkerställa likvärdig kvalitet i hela Europa.

Den uppdaterade SS 428 08 31 kommer att gälla från 1 april 2019 och löser många av de problem som annars hade dykt upp vid renoveringar av befintliga installationer efter övergången till den europeiska standarden.