Logga in
Logga in på organisationskonto

Vilken föreskrift gäller?

Det är ibland svårt att veta vilka föreskrifter, standarder och andra regelverk som gäller vi en elinstallation. Svaret på gåtan beror på bland annat användningsområde när installationen utfördes, användningsområde idag och typ av åtgärd som du avser att utföra på installationen. Exempelvis:

  • underhåll
  • skötsel
  • reparation
  • utvidgning
  • ändring
  • nyinstallation

En generell grundregel är att den föreskrift som gällde vid installationens utförande gäller under hela anläggningens livslängd. Regeln gäller dock bara utförandet av installationen, de föreskrifter som reglerar skötsel och arbete på den elektriska anläggningen är retroaktiva, exempelvis ELSÄK-FS 2006:1 och ELSÄK-FS 2008:3.

Med ett abonnemang på elnätet.se kan du läsa mer om vilka regler som gäller när och få relevanta exempel på hur du avgör vilket regelverk som gäller för installationen.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!