Logga in
Logga in på organisationskonto

Hitta rätt i elinstallationsreglerna

Säkert har du någon gång bläddrat runt i föreskrifter eller standarder utan att hitta det du söker. I denna artikel går vi kortfattat igenom logiken i elinstallationsreglerna, SS 4364000. Detta är kanske den elstandard som flest elyrkesmän har anledning att konsultera, därför har elnätet utarbetat denna korta guide som kan underlätta för dig.

Delar

Standarden består av 7 olika delar, dessa kan också ses som huvudkapitelindelning men kallas alltså i standarden för delar. Varje del är numrerad, 1-7 och har en huvudsaklig inriktning enligt följande:

  1. Omfattning och övergripande krav. Vad gäller resp. gäller inte standarden för och vilka grundläggande krav ställs på elsäkerhet och innehavare samt konstruktörer.
  2. Definierar och förklarar hur olika ord ska tolkas i standarden.
  3. Förutsättningar, principiell uppbyggnad av kraftförsörjningen etc.   
  4. Skyddsåtgärder, här finner du krav på skydd mot elchock och brand etc.   
  5. Val och montering av materiel, vilka krav på kapslingsklasser och märkning etc. gäller?
  6. Kontroll före idrifttagning och periodisk kontroll etc.
  7. Specialfall, exempelvis badrum, badhus och campingplatser

Logga in så berättar vi mer

Efter inloggning hittar du detaljerad information och exempel på hur du lättare hittar i standarden och hur logiken bakom de olika paragrafernas numrering egentligen fungerar. Vi garanterar att du kommer få lättare att hitta det du söker i regelverket!

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!