Logga in
Logga in på organisationskonto

Skydd mot brandspridning

Ledningar ska väljas och monteras så att de inte sprider brand. För att kontrollera kablarnas benägenhet att underhålla eller sprida brand används ett standardiserat klassificeringssystem enligt SS 424 14 75. I första hand brandspridningsklasserna F1, F2 och F4 är intressanta. De högre klasserna (F2 och F4) är självslocknande när antändningskällan eliminerats, därför är dessa kablar normalt inte brandspridande. Kablar i klass F1 brinner däremot med droppande, ofta brinnande, isoleringsdelar vilket innebär att kablar i denna klass bidrar till att sprida branden vidare inom en byggnad, en vanlig isoleringstyp i klass F1 är PE-isolerade kablar.

Krav i regelverket

Elinstallationsreglerna ställer en rad krav på ledningssystem när det gäller skydd mot brandspridning. Ledningssystemet omfattar såväl själva ledningen som rör, dosor etc.

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!