Logga in
Logga in på organisationskonto

Lokaler med förhöjd brandrisk

I vissa lokaler anses brandrisken vara förhöjd, i artikeln nedan kallar vi dessa utrymmen ”brandfarliga”. Brandfarliga utrymmen är bland annat följande:

  • Brandfarliga varor tillverkas, hanteras eller lagras
  • Lättantändligt damm anhopas
  • Jordbrukets produktionsbyggnader
  • Lokaler med yrkesmässig bearbetning av trä
  • Pappersindustri
  • Textilindustri
  • Spannmålskvarnar o dyl.
  • Utrymmen där brännbara byggnadsmaterial i huvudsak använts
  • Utrymmen där oersättliga föremål förvaras (museum etc.)

Elinstallation i brandfarliga lokaler

Elinstallationer inom brandfarliga lokaler ska...

Skaffa ett abonnemang och logga in så berättar vi mer!